Putni prelaz „Rajince“, između železničkih stanica Bujanovac i Bukarevac, na međunarodnom železničkom Koridoru 10, između Niša i Preševa, obezbeđen je savremenom signalno-sigurnosnom opremom i pušten u rad. Za ovaj prelaz „Galeb Signalizacija“ donirao je i pustio u rad kompletan unutrašnji relejni uređaj sa kućicom.

Putni prelaz

Galeb Signalizacija, kao društveno odgovorna firma donirala je opremu koja će omogućiti veći nivo bezbednosti svih učesnika u saobraćaju na ovom putnom prelazu.

Opširnije na stranici: http://infrazs.rs/2018/10/putni-prelaz-rajince-kod-bujanovca-obezbedjen-savremenom-opremom-i-pusten-u-rad-do-kraja-godine-jos-8-automatizovanih-putnih-prelaza/