Skretnička postavna sprava GFSU-700-m

Skretnička postavna sprava služi za prekretanje skretnice iz jednog položaja u drugi pri čemu garantuje pouzdano blokiranje skretnice i zadržavanje jezička skretnice u krajnjem položaju. Eventualni kvar ili otkaz skretnice indikuje se na komandnom pultu u staničnoj prostoriji. Skretnički pribor služi za pričvršćenje, povezivanje i transmisiju između skretničke sprave i skretnice.

pracenjepotrosnje_schema
 • Glavna svojstva GFSU-700-m su:
  -Kontrola pomoću 4 žile sa kontrolnim naponom 60 V
  – Sprava je prereziva i reverzibilna
  – Sprava ima mogućnost ručnog posluživanja kurblom u slučaju nestanka napajanja
  – Podesiv hod postavne poluge sa mogućnošću podešavanja otvora jezička (150- 170 mm)
 • Hod sprave je 220mm, vreme prekretanja (pri hodu 220 mm) je 3.0
  – 3.9 sec., prenosni odnos je 1 : 7, sila presečenja za obe sprave je Ft ≤ 11000 N, sila čvrstog držanja je Fr = 7000 N
 • Skretnička EPS Ei-700: napajanje motora 3×400 V, 50 Hz, snaga 0,45 kW, n = 1320 obr./ min, 4-polni motor, sila prekretanja 4000 N ± 10% , struja prekretanja I = ≤ 2 A pri naponu 400 V a.c. 50 Hz
 • Skretnička EPS GFSU-700-m (sa pojačanim motorom): napajanje motora 3×400 V,50 Hz, snaga 0,55 kW, n = 1280 obr./ min, 4-polni motor, sila prekretanja 5500 N ±10% N, struja prekretanja I = ≤ 2 A pri naponu 400 V a.c., 50 Hz
 • Kućište sprave omogućava stepen zaštite IP54
 • Težina skretničke postavne sprave je 165 kg
 • Kućište opremljeno ključem br.1
 • Skretnički pribor omogućava montažu za sve tipove šina

ISKLIZNICA TIP – IS

Iskliznica služi da bi se sprečio neželjeni upad šinskog vozila sa sporednog na glavni kolosek ili njegovo nedozvoljeno kretanje. Jake je čelične konstrukcije u vidu kosog rebra i postavljača. Kosina se postavlja iznad šine koja izgurava-izbacuje točak nailazećeg vozila sa koloseka, što je manja šteta nego da se vozilo uputilo neželjenim pravcem ili kolosekom. Izrađuje se kao leva IS-L i desna IS-D. Iskliznica se može postavljati ručno ili pomoću skretničke postavne sprave prilagođene za pogon iskliznice.

Iskliznicka_glava