Šinske glave i kolosečne prigušnice

ŠINSKA GLAVA

Šinske glave su delovi šinskog strujnog kola , koje su ugrađene pored koloseka. Služe za neposredno napajanje i kontrolu izolovanog odseka (šina) sa jednog kraja, kao i da sa drugog kraja izolovanog odseka vrate napon u relejnu prostoriju do prijemnika (kolosečnog relea). Sastoje se od kućišta, poklopca, postolja, kablovskih uvodnica sa zaštitnom cevi, otpornika ili kondenzatora sa prigušnicom i priključnice.

Na elektrificiranim prugama koriste se:​

 • BsSk 1727/141 prosta napojna glava
 • BsSk 1727/142 dvostruka napojna glava
 • BsSk 1727/143 prosta relejna glava
 • BsSk 1727/144 dvostruka relejna glava
 • BsSk 1727/146 relejna glava
 • BsSk 1727/147 napojna šinska glava
sinska_glava
kolosecna_prigusnica

KOLOSEČNA PRIGUŠNICA

Kolosečna prigušnica služi da na elektrificiranim prugama razdvoji povratni vod struje vuče od struje za šinsko strujno kolo izolovanog odseka. Prigušnica ima dvojaku ulogu : omogućuje povratnoj struji vuče galvanski kontinuitet preko izolovanog sastava i onemogućuje prolazak struje napajanja prostornog odseka u naredni prostorni odsek. Prema načinu upotrebe može da bude napojna ili relejna. Na napojnoj strani, kolosečna prigušnica transformiše napon iz napojnog transformatora u napon koji je potreban za napajanje izolovanog odseka. Na relejnoj strani, na kraju prostornog odseka, transformiše kolosečni napon na potrebnu vrednost za privlačenje kontrolnog relea. Postavlja se u betonsko kućište pored šina, neposredno kod izolovanog šinskog sastava.

Karakteristike:​

 • Nominalni ulazni napon – 1V
 • Nominalna frekvencija šinskog strujnog kola – 83 1/3 Hz
 • Ulazna impedansa priključene kolosečne prigušnice – 140-160 mΩ
 • Težina kolosečne prigušnice – 65 kg
 • Dimenzije – 550×290×270 mm