Signalno-sigurnosno rele FSU K-50

Rele FSU K-50 omogućava ispravno funkcionisanje svih elemenata električnog kola, gde su postavljeni visoki zahtevi u pogledu pouzdanosti relea. Tipična primena relea FSU K-50 je ugradnja u relejne grupe, koje ostvaruju funkcionalnost SpDrS-64-JŽ. Signalno rele K-50, koje ima najviše 8 kontakata (najčešće 4 radna i 4 mirna) ugrađuje se u stanične grupe, APB grupe, stanične grupe za putne prelaze. Q rele (sa poboljšanim karakteristikama) ugrađuje se u signalnim grupama, staničnom ormanu i u staničnim signalnim grupama. Rele FSU K-50, proizvod izvanrednog dizajna i funkcionalne sigurnosti, je nastao kao rezultat dugogodišnjeg iskustva i konstantnog razvoja. Težina relea je oko 220 grama. Položaj prilikom montaže je horizontalni. Dozvoljen nagib iznosi oko 45º u svim pravcima.

signalna_relea_FSU_K-50

Karakteristike rele K-50

Pobudna strana:

 • Vrsta struje: jednosmerna
 • Nominalni napon: od 60 V D.C.
 • Snaga privlačenja: oko 1,3 W
 • Radna snaga: oko 2 W
 • Vreme privlačenja: 25 – 60 ms.
 • Vreme otpuštanja: 7 – 15 ms.
 • Termičko trajno opterećenje: 4.5 W
 • Napon ispitivanja: namotaj/ telo 2000 V
 • Broj namotaja: max 2

Kontaktna strana:

 • Svaki kontakt se sastoji od 2 serijska kontaktna mesta
 • Napon prekidanja na kontaktu: max 250 V A.C.
 • Sila pritiska po kontaktu: ≥ 0,15 N
 • Materijal za kontakt: srebro
 • Trajna struja po zatvorenom kontaktu 5 A

Potporno (ŠTIC) rele FSU K-50
Potporno rele se koristi u relejnim sigurnosnim kolima za zabravljenje i blokiranje (puta vožnje, privole itd.) tako da ostaje u tom položaju sve do novog zahteva za promenu položaja.

Potporno rele se sastoji od dva normalna relea FSU K-50, čije su kotve mehanički spregnute. Rele sa privučenom kotvom ostaje mehanički zabravljeno kotvom otpuštenog relea.

Ovakvo rele spada u grupu bistabilnih relea (stabilna u dva položaja u zavisnosti od pobude, jednog ili drugog relea FSU K-50). Ima dva namotaja i dve kotve, pri čemu je svaka sa svojim kontaktnim sistemom.

dvostruko_spregnuto_rele_FSU_K-50