Signalno-sigurnosni uređaji za osiguranje i automatizaciju putnih prelaza

Automatski uređaji putnog prelaza su signalno-sigurnosni uređaji namenjeni osiguranju mesta ukrštanja drumskog i železničkog saobraćaja u nivou. Osnovni zadatak uređaja za regulisanje i obezbeđenje saobraćaja na prelazima u nivou sa prugom jeste da se vozači vozila u drumskom saobraćaju obaveste o približavanju prelazu i o neposrednoj opasnosti u slučaju nailaska voza. Automatski uredjaji za osiguranje putnih prelaza (PP) mogu biti relejnog ili elektronskog tipa. Svaki od uređaja sa svim njegovim ključnim elementima zadovoljava sve važeće propise i standarde o bezbednosti, pouzdanosti i uslove za održavanje u železničkom i drumskom saobraćaju.

UNUTRAŠNJA OPREMA PUTNOG PRELAZA

 • Relejna automatika ili elektronski uredjaji (kontroleri)
 • Blok naponskih i strujnih releja za elektronski PP
 • Napojni uređaji ( jednosmerni izvori 24V – 20A za elektronske uredjaje ili dvostranonapajanje sa ±18V za relejnu automatiku , DC/DC konvertori, akumulatorske baterije,DC/AC napajanja, osigurači, zaštitnih diode)
 • Relejni ram ili kabinet
 • Završni kablovski ram sa tipskim regletama za povezivanje spoljašnjih i unutrašnjih uređaja
 • Uključni tasteri za aktiviranje električnih postavnih sprava polubranika ili branika

SPOLJAŠNJA OPREMA PUTNOG PRELAZA

 • Dve elektropostavne sprave sa branicima ili polubranicima
 • Putni signali sa jakozvučnim zvonima i Andrejin krst
 • Pružni kontrolni signali
 • Uključno-isključne tačke
 • Kućica putnog prelaza
 • Lokalni postavljač – LOB
 • Kablovska mreža
putni_prelaz_sa_branicima

Obezbeđeni putni prelaz sa branicima i signalima u ruralnom području

Automatika relejnog putnog prelaza je podeljena u logičke celine i relejne grupe, a od broja koloseka i načina uključenja zavisi broj relejnih ramova i relejnih grupa (Fü60-bez branika, Fü1H60-sa branicima i jednokolosečna pruga i Fü2H60 sa branicima i dvokolosečna pruga). U pogledu montaže i održavanje svi relejni uređaji su montažnog tipa, a svi elementi su lako zamenljivi. Za sve slučajeve uključenja Fü60 odnosno za samostalan sistem, zavisnost sa APB-om ili zavisnost sa staničnim uređajem, GALEB Signalizacija nudi odgovarajuće relejne grupe koje obezbeđuju potrebnu logiku za pravilan rad putnog prelaza.