Elektronski uređaj putnog prelaza GFSU LC09

Elektronski uređaj GFSU LC09 za osiguranje bezbednosti saobraćaja zadovoljava sigurnosni nivo SIL4. Uredjaj se sastoji od inteligentnog programibilnog logičkog upravljačkog sistema čije se rešenje može lako prilagoditi standardnim uslovima putnog prelaza i specifičnim korisničkim zahtevima. Ispravno funkcionisanje uređaja se stalno kontroliše u jednom trajno posednutom službenom mestu ili Telekomandnom centru.

elektronski_uredjaj_putnog_1

Putoprelazni signali i polubranici se uključuju nailaskom šinskog vozila i u slučaju kada se pojavi bilo kakva smetnja. Automatsko isključivanje putnog prelaza se obavlja prelaskom i napuštanjem šinskog vozila preko udvojenih isključnih uređaja koji moraju da se aktiviraju / vraćaju u osnovni položaj, a po principu “dva od dva”.Uređaj omogućava rukovanje putnim prelazom na licu mesta samo ovlašćenim licima. U slučaju kvara na uređajima putnog prelaza, glavni signali koji štite putni prelaz automatski se postavljaju da pokazuju signalni znak za zabranjenu vožnju.Osnovno napajanje uređaja je iz distributivne ili kontaktne mreže. U slučaju nestanka osnovnog napajanja predvidviđena je osmočasovna rezerva iz akumulatorskih baterija.

Prednosti elektronskog uređaja putnog prelaza GFSU LC09

  • Jednostavna modifikacija u slučaju izmene i proširenja.
  • Niski troškovi održavanja i popravki kroz preventivnu dijagnostiku.
  • Podesivi parametri branika i polubranika (brzina za spuštanje / podizanje).
  • Aplikativni softver nezavisno od hardvera.
  • Aplikativni softver kao i broj spoljnih delova je podesiv
elektronski_uredjaj_putnog_prelaza_2

Softver

Uređaj GFSU LC09 omogućava protokolisanje (pamćenje) svih događaja i komandi u svojoj internoj memoriji, kao i daljinski nadzor i očitavanje dnevnika događaja, korišćenjem odgovarajuće interfejsne opreme. Radi boljeg i kvalitetnijeg održavanja putnog prelaza, koristimo kontrolno-dijagnostički softverski paket pri redovnim i vanrednim proverama, a kao krajnji rezultat je kompletan funkcionalni rad elektronskog putnog prelaza. Kontrolno-dijagnostički paket ima prostora za nadogradnju i čini ovaj paket fleksibilnim prema širokoj paleti zahteva.