Elektronska prodaja karata u vozu – mobilni terminali

Sistem za elektronsku prodaju karata u vozu koji je razvila Galeb Signalizaciju pruža mogućnosti:

  • Stalne komunikacije sa serverom
  • Centralizovanu bazu podataka
  • Brzo i jednostavno izdavanje voznih karti
  • Validaciju prodatih voznih karti
  • Lako upravljanje cenama/popustima/akcijama
  • Brzi pregled broja prodatih voznih karti
  • Mogućnost povlastica, mesečnih voznih karti (RFID)
  • Potpunu kontrolu konduktera
Elektronska_prodaja_karata_u_vozu